Hakkımızda

Sivas Hizmet Vakfı, Sivas İlinin sosyal, kültürel, ekonomik kalkınmasını sağlamak, fertlerin kabiliyetlerine uygun olarak eğitilmelerine, meslek sahibi olmalarına öncülük etmek, Sivaslıların kollektif çalışmaları ile aralarındaki yardım ve dayanışmayı artırmak amacıyla, 21.08.1987 tarihinde kurulmuştur.

Vakfın kurucu üyeleri;

Eski Bakanlardan Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu, Eski Sivas Valisi Lütfü F. Tuncel, Eski Sivas Belediye Başkanı Bekir Timurboğa, Rahim Uğur Sarısözen, Prof.Dr.Baki Sübütay, Nurettin Koçak ve  Metin Çınar’dır.

Vakıf kurulduğu günden itibaren, eğitim, kültür-sanat, sanayi, tarım, madencilik el sanatları alanlarında yaptığı araştırma, yayın ve destekleyici çalışmalarla, Sivas’ın gelişmesine katkıda bulunmuş; Ankara ve İstanbul gibi büyük kentlerde yaşayan Sivaslıları bir araya getirdiği toplantılarda, Sivas için özellikle eğitim alanında önemli adımların atılmasına vesile olmuştur. Bu cümleden olmak üzere; 12 Haziran 2005 tarihinde İstanbul Grand Cevahir Otel’de düzenlenen ve yaklaşık 1000 kişinin katıldığı, Sivaslılar Buluşması’nda, Sivas merkez ve ilçelerde 10 kadar okul sözü alınmış Sivas’ta başlatılan eğitim hamlesine ciddi destek sağlanmıştır. İstanbul’da yaşayan Sivaslı işadamları bu tarihten itibaren Sivas’ta pek çok okul, meslek yüksekokulu, yurt binası yaptırarak ve bağışlarda bulunarak Sivas’ta eğitimin gelişmesine destek olmuşlardır.

Sivas Hizmet Vakfı genel merkezi, 2004 yılında Osmanağa Konağı’na taşınmış, faaliyet ve çalışmalar burada yürütüldükten sonra 2016 yılı Eylül ayında ise İnönü Konağı’na taşınarak, daha kurumsal ve düzenli bir yapıya kavuşmuştur. Genel merkez dışında, İstanbul, Ankara, Bursa ve Mersin’de dört şubesi bulunmaktadır.

Sivas Hizmet Vakfı’nın 2019 yılı  itibariyle yönetim kurulu şu isimlerden oluşmaktadır:

Yönetim Kurulu Başkanı

Sivas Valisi Salih Ayhan,

Yönetim Kurulu Üyeleri;

Sami Aydın, Prof. Dr. Alim Yıldız, Osman Yıldırım, Yüksel Demirgil, Beşir Köksal, Göksel Aras, Fikret Ünsal, Uğur Akkuş ve Hacı Çetindağ.

Vakfın faaliyetleri arasında yayınlar önemli bir yer işgal etmektedir. Bunlar arasında Hayat Ağacı dergisi, ülke çapında dikkat çeken bir şehir kültürü dergisi olarak öne çıkmaktadır. Dr. Ebuzer Bekar’ın fotoğrafları model alınarak, Süheyl Ünver Nakışhânesi tarafından hazırlanan, “Divriği Ulu Cami Taş Bezemeleri Kitabı” da büyük ilgi görmüştür. Doç.Dr. Doğan Kaya’nın hazırladığı “Aşık Veysel” kitabı, vakfın büyük kültür hizmetleri arasındadır. Müjgân Üçer tarafından kaleme alınan Divriği’de Mutfak Kültürü kitabı ile Gökmedrese Taş Bezemeleri ve Çinileri kitapları Vakfın kalıcı kültür hizmetleri arasındadır. Eski Sivas valilerinden Halil Rıfat Paşa’nın Tenbihnameleri ve Reşit Paşa’nın Hatıraları da Sivas Hizmet Vakfı tarafından kazandırdığı eserlerdendir. Sivas Hizmet Vakfı’nın diğer bazı yayınları şunlar: Sivas Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması, Sivas İli Yeraltı Kaynaklarının Değerlendirilmesine Yönelik Yatırım Önerileri, Cumhuriyetin 80. yılında Sivas Sempozyumu Bildirileri. Ayrıca broşür, kartpostal, rehber, sergilerle ve tanıtım CD’leri ile Vakıf, Sivas’ın tanıtımına, Sivaslılar arasındaki beraberlik duygularının tazelenmesine katkıda bulunmaktadır.

2006’nın ilk günlerinde piyasaya çıkan, “Sivas Türküleri” CD’si, vakfın Sivas kültürüne yeni bir armağan olmuştur. Müzik direktörlüğünü Uğur Kaya’nın yaptığı albümde, Sivas’ın seçkin türkülerini, TRT ve Kültür Bakanlığı sanatçıları seslendiriyor.

Sivas Hizmet Vakfı’nın ilimiz ve ülkemiz kültürüne belki de en büyük armağanı Hayat Ağacı dergisi olmuştur. Türkiye’de şehir dergiciliğinde öncü olan ve Sivas’ın şehirli değerlerini zengin kültürünü sayfalarına taşıyan dergi 2005 yılından bu yana yayın yapmaktadır. Yüzlerce makale ve binlerce fotoğrafı okurlarıyla buluşturan dergi içeriği ve tasarımıyla ülke çapında haklı bir takdir kazanmıştır. Sivas Hizmet Vakfı Hayat Ağacı dergisini daha uzun yıllar yaşatma amacını taşımaktadır